Pedagogams

 • Panevėžio krašto istorinio ir kultūrinio paveldo objektų pristatymas.
 • Kėdainių istorinės, švietėjiškos ir kultūrinės vertybės ugdymo procese.
 • Anykščių krašto istorinis ir kultūrinis paveldas.
 • Žemaitijos nacionalinio parko istorinio, ekologinio ir kultūrinio paveldo integracija į ugdymo procesą.
 • Pajūrio kraštas istoriniu, geografiniu ir kultūriniu aspektu.
 • Pamario  krašto geografinė, istorinė ir kultūrinė visuma.
 • Grafų Tyzenhauzų ir Radvilų palikimas Šiaurės Lietuvoje.
 • Rokiškio krašto istorinis ir kultūrinis paveldas integruotose pamokose.
 • Naujosios sporto arenos. Jų įrengimų technologija ir jų  panaudojimas kūno kultūros mokytojų darbe.
 • Nemuno kilpų regioninio parko įvairovė.
 • Dzūkijos krašto istorinio ir kultūrinio paveldo galimybių panaudojimas integruotam mokinių ugdymui.
 • Pažintis su Klaipėdos miesto istorija, architektūra ir kultūra.
 • Istorinis ir kultūrinis paveldas bei dabarties vertybės senosiose Lietuvos sostinėse.
 • Vilniaus krašto istorinis ir kultūrinis paveldas.